england flag English
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки" (УкрМіКо’2016/UkrMiCo’2016)

Міжнародна науково-технічна конференція УкрМіКо’2016, яка відбулася у вересні 2016 року в НТУУ «КПІ», отримала статус базової конференції Наукової ради Міністерства освіти і науки України. Вона офіційно зареєстрована в міжнародній наукометричній базі, яку супроводжує ІЕЕЕ.

Науково-технічна конференція «УкрМіКо» посіла нішу на материковій частині України, яку понад 20 років займала конференція «КриМіКо», котра проводилася в Севастополі.

Оцінку наукового рівня робіт нашої конференції здійснювали члени секції № 5 «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації» та інших секцій Наукової ради МОНУ, які ввійшли до складу Програмного комітету і були учасниками пленарних і секційних засідань конференції.

До складу Програмного комітету ввійшли також представники 10 національних університетів України, 5 академічних установ, іноземних наукових центрів, зокрема, ДУ «Люблінська політехніка» (Польща), Університет Ерлангена-Нюрнберга (Німеччина).

Усього надійшло 150 доповідей, з яких 70 % – англомовних, 18 % – україномовних, 13 % – російськомовних.

Загалом свої доповіді надіслали представники 40 установ, середи яких – 24 ВНЗ України, 10 наукових установ НАН України, університети Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Білорусі, Казахстану.

До Програми конференції було включено 127 (85 %) доповідей, розподілених за 4 напрямами.

За підсумками конференції 56 доповідей зареєстровані в IEEE Digital Library, 9 статей направлені у видання ІЕЕЕ, які індексуються базою Scopus, 10 статей публікуються в 2016 році у фаховому виданні України – міжнародному журналі "Information and Telecommunication Sciences". Усі 127 доповідей конференції також представлені в збірнику «УкрМіКо-2016».
Наразі починається робота Керівного комітету з організації наступної конференції «УкрМіКо’2017». Місто, де буде проведена ця конференція, буде визначено до грудня 2016 року.

Запрошуємо широкий загал вітчизняних та іноземних фахівців до участі в наступній конференції «УкрМіКо’2017», спираючись у процесі організації конференції на підтримку МОН України, НАН України та міжнародної інституції IEEE.

Одночасно інформуємо вас, що конференція «УкрМіКо’2017» змінила свою електронну адресу з ukrcon@kpi.ua на ukrmico@kpi.ua. При цьому, конференція IEEE UKRCON-2017, яка планується для проведення наприкінці травня 2017 року в Києві, не має жодного відношення до нашої Міжнародної науково-технічної конференції «УкрМіКо’2017».З повагою
Голова Керівного комітету
ІЕЕЕ Міжнародної конференції з
інформаційно-телекомунікаційних технологій
та радіоелектроніки «УкрМіКо»
академік НАН України,
д.т.н., проф. М.Ю. ІЛЬЧЕНКО


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ОПУБЛІКОВАНА ЗА ПОСИЛАННЯМ: ПРОГРАМА


<